WYDAWCA

Adres
ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
D – 64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 7471/187-0
Faks: +49 (0)7471/187-111
E-mail: info@de.elco.net

Dyrektorzy zarządzający (upoważnieni do reprezentowania firmy)
Stephan Ziegert, Thomas Wünsch

Sąd rejestrowy
Darmstadt/Groß-Gerau

Numer rejestracji
42 HRB 55014

Numer identyfikacji podatkowej
DE811544605

Własność intelektualna
Właścicielem wszelkich praw do użytych tutaj informacji, tekstów, obrazów, ilustracji, elementów graficznych, animacji, materiałów wideo, materiałów audio itp. jest firma ELCO GmbH lub jej spółka zależna. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania i edytowania treści zawartych w tej witrynie internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody.